Klubben

Klubbhistorikk

Historikk om Lillestrøm Golfklubb

Klubben ble stiftet 17. mars 1999. Formålet er å skape et golfmiljø sentralt i Lillestrøm, sammen med de andre idrettsaktiviteter som i området LSK, Lillestrøm stadion idrettshallen og Vigernes.

Vårt mål, når vi startet,var å få til en 18 hulls bane, som skal anlegges uten endringer i det eksisterende naturlandskapet, fra Vignes og nordover langs Leira på Lillestrømsiden.

Allerede høsten 1999, hadde vi klar en 6 hulle treningsbane på et område som ble brukt til ferdigplenproduksjon. Deretter kom drivingrange, puttinggreen, klubbhus osv.

I løpet av de 3 år vi fikk foreløpig tillatelse til golfbane på ferdigplenområdet, så vi at det tok lenger tid å få de endelige godkjenninger fra kommunene. Hele området på Vignes ble omdisponert til idrettsformål, og jordet ble tilsådd, og delt til golfformål og fotballsletter. Der er det nå en slopet 6-hulls bane.

I kommuneplanen godkjent i juni 2015 er områdene på sydsiden av den eksisterende golfbanen omregulert til idrettsformål og da til golfbane. Klubben kan nå endelig forberede en 9-hullsbane. På kort sikt håper vi å få til en kompakt bane med 9 hull. På litt lengre sikt  er planen å bruke området syd for Fetveien til å anlegge 3-4 hull, men før dette kan realiseres må det utarbeides en reguleringsplan som må godkjennes før den kan bygges. Arbeidet med dette er satt igang og vi håper det kan gjennomføres så fort som mulig. Vi ser frem til å få ferdigstilt en fullverdig 9-hullsbane.

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her