Bane

Lokale regler

NGF’s lokale regler gjelder. I tillegg gjelder følgende:

LOKALE REGLER PER 27.4.2019
Merkestaker:       Utenfor banen(OB)                                 Hvite staker
                              Straffeområder                                        Røde staker
                             Grunn under reparasjon (GUR)             Blå staker

Alle røde og blå staker er flyttbare hindringer. Regel 15-2

Dersom ballen ligger nærmere oppsatt sikkerhetsnett (inne på banen) enn 1 køllelengde, så har du krav på fridropp. Dropp foretas innenfor 1 køllelengde fra sikkerhetsnettet, ikke nærmere hullet, eller fra nærmeste punkt for fritak, ikke nærmere hullet uten straff (16-1-a)

Hvite staker på høyre side mellom hull 1 og 6 gjelder kun for hull 1. Hvite staker mellom hull 2 og 4 gjelder kun hull 2. 

Hestestier/turvei: Ta hensyn til turgåere ved utslag/spill.  Alle avstandsmerker (hull 1 og 2) angir distansen til midten på greenen. Straff for brudd på lokale regler: Slagspill 2 straffeslag. Matchspill tap av hull.  

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her