Kurs

Spesialtilbud - Golf for slagrammede

Av: Morten Lossius  |  Publisert: 26. april 2019  |  Siste nyheter  |  Arkiv

Lillestrøm Golfklubb og Golf - Grønn Glede har et spesialtilpasset tilbud til slagrammede. Det er noen få ledige plasser igjen!

Gjennom Golf – Grønn Glede ønsker Lillestrøm Golfklubb å:
• Gjøre golf tilgjengelig for nye målgrupper, samt senke terskelen for å delta.
• Tilby deltagerne en arena for mestring, både aktivitetsmessig og sosialt.
• Gjøre golf kjent som en helsebringende og positiv aktivitet.
• Vi ønsker å gi inspirasjon og motivasjon, slik at golf heretter kan være en berikende del av livet.

Målgruppen for Lillestrøm Golfklubb satsning er:
• Slagrammede, personer som har hatt hjerneinfarkt eller hjerneblødning

Hvorfor golf?
Golf er en idrett som de aller fleste kan drive med og som man kan starte med tidlig eller sent i livet. Golfens handicap-system gjør at nybegynnere og etablerte spillere kan ha glede av å spille sammen på like vilkår. Felles for alle golfspillere er opplevelsen og gleden ved spillet i kombinasjon med fin naturopplevelse og fysisk aktivitet. Det er en idrett der aktiviteten har en moderat intensitet som passer godt i forhold til myndighetenes folkehelseanbefalinger.

Aktivitetstilbudet:
Det vil bli gitt golfinstruksjon, teori og praksis inkludert spill på bane. Vi samles totalt åtte ganger i 2019 - fire samlinger før sommeren, og fire samlinger etter sommeren.

Tilbudet innebærer golfintroduksjon/trening hver annen onsdag kl. 17:30 – 20:30. Vi gir deltagerne innsyn i alle deler av golfspillet med praktisk undervisning og trening på øvingsfeltene og på banen. Teoriundervisningen vil i all hovedsak foregå under øvingsspill ute på banen.

Planlagt varighet ca. 3 timer pr. gang, og vi avslutter hver økt med å snakke (frivillig) om felles temaer i klubbhuset over en kopp kaffe og bolle. Kurset gir deg Veien til golf nybegynnerkurs som gir deg retten til å spille på Lillestrøm Golfklubb og andre baner.

Hjelpemidler:
Nødvendig golfutstyr til gratis utlån i kursperioden.

Kostnad:
Kr. 1 200,- pr. person. Dette inkluderer fullt medlemskap i 2019 og ‘Veien til golf’-kurs (ordinær pris er 1900,-).

Datoer:
VÅR, fire samlinger - 15.mai, 29.mai, 12.juni, 26.juni
HØST, fire samlinger - 15.aug, 31.aug, 11.sept, 25 sept

Ansvarlige for kurs:
• Peter Blanck, initiativtaker og prosjektleder, Lillestrøm Golfklubb, 411 48 022
• Øyvind Wahl, styreleder, Lillestrøm Golfklubb, 99262743 post@lilgk.no

For mer informasjon og eventuell påmelding vennligst kontakt Lillestrøm Golfklubb ved:
• Lillestrøm Golfklubb, tlf. 411 48 022, post@lilgk.no

I Golf – Grønn Glede tilrettelegges golftilbud for personer som av ulike årsaker har særskilte behov og de vil få muligheten til å lære golf til en rimelig pris. Golf – Grønn Glede er et samarbeid mellom Norges Golfforbund, norske golfklubber, Kreftforeningen, Diabetesforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Mental Helse Norge og Lyberg & Partnere. Tiltaket er delfinansiert av midler fra Extrastiftelsen

Opprinnelig påmeldingsfrist: 24. april 

Begrenset antall plasser!
Vedlegg