Andre golfbaner

Priser på spilleretter Rommen Golfpark 2020

Oversikt over spillerettene som Lillestrøm GK kan benytte seg av. Full spillerett kan deles opp og betales gjennom sesongen.

Spilleretter 2020

 
FULL SPILLERETT                                                 Kr.  5.100
SPILLERETT FORMIDDAG                                   Kr.  2.900
SPILLERETT UNG 26.                                           Kr.  2.600
SPILLERETT UNG 16 - 19.                                   Kr.  1.600
SPILLERETT BARN T.O.M. 11 ÅR                        Kr.        0
SPILLERETT 10 RUNDER                                     Kr.  2.900         

Rabatt for ektefelle og samboer er kr.800,- (minimum full spillerett for begge).
  
GREENFEE
-100 kroner rabatt på ordinære priser. Rabatten gjelder ikke 9 hulls runder og juniorer.
 
Ordinære priser:
 
Hverdager før kl.14: Kr.400,-
Hverdager etter kl.14: Kr. 450,-
Helg og helligdager: Kr. 500,-
 
9 hull: Kr. 250,-
Junior: Kr. 250,- 
 
Prisene gjelder for medlemmer i Lillestrøm golfklubb og de må selv gi beskjed i proshop ved ankomst for å få rabatten på greenfee.