MENY

Rommen golfpark

Skjema for bestilling av spillerett på Rommen Golfpark.

Født (dd.mm.åå) *
Fornavn *
Etternavn *
Adresse
Postnr/sted *
E-mail adresse *
Telefon *
Medlemsnummer i hjemmeklubb: 116 -
Velg kategori:
Full spillerett
Pensjonist/Ufør*
Ektefelle/samboer
Formiddagsspillerett m/twilight**
Student/Militær***
Korthullsbane
Junior m/grønt kort t.o.m 12 år
Ungdom 13-19 år
Familie(2v+2b)****
Evt. kommentarer

*Alle som er pensjonister eller er ufør.
**Gjelder spill hverdager fram til kl.14, og lørdag og søndag etter kl.18.
***Studenter under 25 år og førstegangstjeneste i militæret
****Familie bestående av 2 voksne og 2 barn under 20 år

Spilleretten må sies opp innen 31.12 inneværende år, ellers gjelder den automatisk for neste år.

Vi ønsker dere velkommen til vår 18-hulls bane på Rommen Golfpark!